SPIS TREŚCI


1. Wykaz najważniejszych oznaczeń
2.1. Podstawowe pojęcia z wytrzymałości materiałów
2.2. Zagadnienia równowagi ciała sztywnego
2.3. Wytrzymałość prosta
2.3.1. Rozciąganie i ściskanie
2.3.2. Ścinanie
2.3.3. Zginanie
2.3.4. Skręcanie prętów o przekroju kołowym
2.3.5. Wyboczenie
2.4. Wytrzymałość złożona
2.5. Problemy wytrzymałości zmęczeniowej
2.6. Zagadnienia wytrzymałości kontaktowej
2.7. Literatura


Cofnij

uwagi techniczne